fbpx

Handlekurven er tom.

For menneskene, klimaet og miljøet

BÆREKRAFTSARBEID I PRAKSIS

Vi jobber målrettet å forstå og forbedre vår påvirkning på klima og miljø. Sammen med våre ansatte, leverandører og nøkkelkunder gjør vi konkret innsats på flere viktige fokusområder.

Fra vrak til plussvarer

Merkevarene REAL Turmat og REAL Field
Meal pakkes på vår egen pakkelinje. Dyktige operatører og godt samarbeid internt har ført til betydelige forbedringer knyttet til utnyttelse av tidligere vrakposer. Vi har redusert poser som blir vrak med 34% siste året.

Matsvinn

Holdbarhet reduserer matsvinn

Emballasje og pakkemetode er viktige forutsetninger når vi produserer langtidsholdbare måltider. Selve posen skal sørge for å beholde den unike smaken og konsistensen på måltidet i mange år. Lang holdbarhet reduserer matsvinn hos forbruker.

Matsvinn

Utviklingssamarbeid med våre leverandører

For å redusere matsvinn må vi samarbeide tett på tvers av avdelinger internt og sammen med våre leverandører.

Matsvinn

Fra treverk til resirkulert plast

Som medlem av Norsk Lastebærer pool (NLP) benytter vi nå resirkuler - og gjenvinnbare paller på våre innkommende leveranser.

Materialbruk og gjenvinning

Smarte materialvalg som reduserer plastforbruket

Bionedbrytbart og komposterbart materiale gjør hverdagen enklere og mye mer miljøvennlig for våre ansatte.

Materialbruk og gjenvinning

Effektivisering av transportbehov samtidig som vi skaper vekst i nye markeder i Europa

Desentralisert lager for å få større volum på utgående transport gjennom våre distributører.

Transport

Med fokus på effektiv energiforbruk

I dag produserer vi dobbelt så mange poser med samme energiforbruk som for 7 år siden.

Energiforbruk