Handlekurven er tom.

For menneskene, klimaet og miljøet

BÆREKRAFTSARBEID I PRAKSIS

Vi jobber målrettet å forstå og forbedre vår påvirkning på klima og miljø. Sammen med våre ansatte, leverandører og nøkkelkunder gjør vi konkret innsats på flere viktige fokusområder.

Prosjekt: Resirkulerbar pose med ekstraordinær holdbarhet.

I samsvar med bærekraftsmålene våre ønsker vi å erstatte vår nåværende emballasjeløsning med en ny resirkulerbar pose.

Materialbruk og gjenvinning

Økt fokus på human kapital

Matindustrien justerer seg til nye arbeidsmetoder, og anerkjenner behovet for å bevare og nære dyktige operatører for å effektivt bruke roboter og maskiner.

Materialbruk og gjenvinning

Meningsfullt og viktige samarbeid med Matsentralen

Det er en økning på vel 89% av besøkende til veldedige organisasjoner som gir ut varm mat og matvarer til de mange som trenger en hjelp og støtte for å få hverdagen til å gå i hop.

Matsvinn

Kompetanse deling og organisasjons utvikling

Forankring og samsyn er viktig når vi skal implementere våre bærekraftløfter blant alle ansatte på Drytech. Formålet er at vi sammen kan sette gode mål og måleparameter som gir mening.

Matsvinn

Vi skal redusere matsvinn med 55 % innen 2030

Vi er stolt over å ha redusert matavfallet med 33% når vi sammenligner 2021 mot 2022.

Matsvinn

Emballasjevalg med stor effekt

Ny og bedre distribusjon kartong til merkevaren REAL er med på å optimalisere logistikk og gi en vesentlig reduksjon av vårt totale CO2-utslipp.

Transport

Fra vrak til plussvarer

Merkevarene REAL Turmat og REAL Field
Meal pakkes på vår egen pakkelinje. Dyktige operatører og godt samarbeid internt har ført til betydelige forbedringer knyttet til utnyttelse av tidligere vrakposer. Vi har redusert poser som blir vrak med 34% siste året.

Matsvinn

Holdbarhet reduserer matsvinn

Emballasje og pakkemetode er viktige forutsetninger når vi produserer langtidsholdbare måltider. Selve posen skal sørge for å beholde den unike smaken og konsistensen på måltidet i mange år. Lang holdbarhet reduserer matsvinn hos forbruker.

Matsvinn

Utviklingssamarbeid med våre leverandører

For å redusere matsvinn må vi samarbeide tett på tvers av avdelinger internt og sammen med våre leverandører.

Matsvinn

Fra treverk til resirkulert plast

Som medlem av Norsk Lastebærer pool (NLP) benytter vi nå resirkuler - og gjenvinnbare paller på våre innkommende leveranser.

Materialbruk og gjenvinning

Smarte materialvalg som reduserer plastforbruket

Bionedbrytbart og komposterbart materiale gjør hverdagen enklere og mye mer miljøvennlig for våre ansatte.

Materialbruk og gjenvinning

Effektivisering av transportbehov samtidig som vi skaper vekst i nye markeder i Europa

Desentralisert lager for å få større volum på utgående transport gjennom våre distributører.

Transport

Med fokus på effektiv energiforbruk

I dag produserer vi dobbelt så mange poser med samme energiforbruk som for 7 år siden.

Energiforbruk