fbpx

Handlekurven er tom.

DEN SÅRBARE ARKTISKE
NATUREN ER VÅR HJEMMEBANE

Bli med på innsiden
av vår bærekraftsplan

Ved å ta ansvar i dag skaper vi
muligheter for framtiden.

Vi er ikke i mål enda. Så ærlige tør vi å være. Men det er akkurat her, i skjæringspunktet mellom kalde fakta og visjoner, at vi på Drytech finner motivasjon til å realisere våre bærekraftmål. For oss handler det om at vi som bedrift kan gjøre mer med mindre av samfunnets ressurser og råvarer.

BÆREKRAFTIG
INNOVASJON.

Allerede på 70-tallet var Drytech-gründer Rolf Hansen en pionér når det kom
til å binde sammen bærekraft og miljøperspektiv som en sentral del av sin tenking. Han så et betydelig potensial i de dyrebare råvarene og det lokale biomaterialet som gikk til spille i fiskerinæringen han kjente godt.

Med bakgrunn i denne innsikten, og ikke minst som matglad spesialist på nyskapende tørketeknologi, utviklet han sin forretningsidé – den unike frysetørkemetoden vi fortsatt baserer vår produksjon på. Det var naturligvis viktig å utnytte råvarene, og ikke minst bevare smaken og konsistensen på maten. I tillegg fokuserte han med innovasjon i blikket på å kunne realisere og gjenbruke verdifull overskuddsvarme og energi fra industriprosessene.

Nå bygger vi for framtiden

Denne ideologien og arven viderefører vi med stolthet inn i det grønne skifte.
Vi tar vår del av ansvaret, og tenker globalt mens vi først og fremst skal jobbe lokalt. FNs bærekraftmål har stor innvirkning på norsk politikk og næringsliv, og påvirker naturligvis også våre strategiske valg. Et eksempel er mål 12 som handler om ansvarlig forbruk og produksjon, der vi må jobbe for å redusere matsvinn. Det er jo litt helt i kjernen av vår forretningsidé, men fortsatt noe vi både utvikler og blir bedre og bedre på.

Gjennom flere år med strategisk investering i ny teknologi har vi klart å halvere vårt totale energiforbruk. Den energien vi bruker er i tillegg 100% fornybar. Det er godt nytt for både miljøet og for oss. Vår nye fabrikk er rigget for framtiden og for moderne, effektiv og energivennlig drift. Hele organisasjonen vår jobber nå i samlet flokk for å redusere miljøpåvirkningen – vel vitende om at våre kunder og våre produkter trives aller best ute i det fri og i naturlige omgivelser.

OVERORDNET STRATEGI
Fokus på bærekraft
er hverdagskost for oss.

Drytech skal være en produsent av langtidsholdbare næringsrike måltider som er enkel å tilberede og som kan spises av alle. Virksomheten skal fortsette å bygge unik kunnskap innenfor våre prosesser og teknologi som produsent av frysetørket mat. Organisasjonen skal være bransjeledende
sett mot det grønne skiftet vi står ovenfor.

Miljøpolitikk

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkning og effektivitet i verdikjeden ved å kartlegge og redusere ressursforbruk, utslipp, emballasje og avfall. Miljø og bærekraft skal være en integrert del av arbeidshverdagen til den enkelte medarbeider og vi skal være vårt ansvar bevisst sett mot verdens klimautfordringer.

Bærekraftstrategi

Fremtidens vinnere er de som utvikler produkter på en måte som forener samfunns- og miljømessige utfordringer med ansvarlig vekst. Klima og miljø vil påvirke hvordan skape lønnsomhet og vekst. Som Miljøfyrtårnbedrift og gjennom vårt medlemskap i UN Global Compact skal vi arbeide målrettet med FNs Bærekraftmål.

Samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar skal være en integrert del av vår kjernevirksomhet og lede til prioriterte målsetninger i bedriften. Vi skal dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon gjennom kunnskap, tilrettelegging og motivasjon. Like viktig er å utvikle og implementere tydelige kravspesifikasjoner for bærekraftig styring av hele leverandørkjeden.

VI UTVIKLER
FRAMTIDENS EMBALLASJE

Real-pakningen har gjennomgått store og nødvendige innovasjoner og endringer siden lanseringen i 1995. Emballasjen vår har mange viktige funksjonaliteter som er drivende suksesskriterier for produktet i bruk.

Lett vekt.
Lang holdbarhet, minimum 5 år (minst like god etter)
Spis direkte fra posen etter å ha tilsatt kokende vann.
Praktisk åpne- og lukkefunksjon.
God og slitesterk kvalitet på materialet.
Bevare smak og konsistens.

Neste generasjon emballasje er på vei

Posens funksjon er altså avgjørende for både for smak og spisevennlighet. Produktene får ofte hard medfart ute på tur og i felt å må tåle røff behandling og ekstern påvirkning. I tillegg må den tåle vår egen vakuumpakking.

Trygg mat er viktig for oss og våre kunder, og nå starter vi arbeidet med neste generasjon emballasje. Sammen med Norner, Forskingsrådet, emballasjeindustrien og avfallsindustrien har vi etablert og satt i gang et tre-årlig prosjekt med pionerarbeid sett mot fremtidens resirkulerbare måltidspose. Målet er at alle våre REAL-poser skal være resirkulerbare i fremtiden.