Handlekurven er tom.

Fra vrak til plussvarer

MATSVINN

Merkevarene REAL Turmat og REAL Field
Meal pakkes på vår egen pakkelinje. Dyktige operatører og godt samarbeid internt har ført til betydelige forbedringer knyttet til utnyttelse av tidligere vrakposer. Vi har redusert poser som blir vrak med 34% siste året.

Kvalitetssikring med fordeler

Deler av vårt matsvinn har vært knyttet til prosesser omkring kvalitetssikring når posene skal klargjøres for distribusjon og salg. Poser som ble sortert som vrakposer, gikk tidligere rett
i en container og ble sortert som emballert matavfall. Her så vi stort forbedringspotensial, og en prosess vi ønsket å gjøre utbedringer på! Prosjektet “Fra vrak til plussvare” ble implementert i store deler av virksomheten.

Viktigst av alt så lærer vi stadig mer om hvordan vi best kan utnytte de varene som av kvalitetshensyn ikke kan nå det åpne markedet. Tidligere vrakgods med estetiske feil (b-vare) er nå blitt en plussvare:

  • B-varer blir benyttet på messer i inn- og utland som smaksprøver.
  • B-varer blir benyttet til våre ambassadører i inn og utland.
  • Vi gir B-varer til veldedige formål.
  • Alltid gratis lunsj og middag i våre kantiner.

Vi er ikke i mål med prosjektet, men datamaterialet vi høster underveis gir oss god innsikt om veien videre. Trygg mat er et absolutt krav hos oss, så det er fortsatt mye arbeid igjen før vi kan si at vi har null svinn på ferdig pakket måltidspose.

 

Bildet viser sorteringeksempler.

– Pulled pork er feil vekt, B-vare.
– Pasta Bolognese kategoriseres som B-vare da den ikke kan henges i butikk.
– Poser uten etikett er B-vare.
– Viltgryte er eksempel på D-vare. Den er ikke vakuumert riktig eller posen har hull.