Handlekurven er tom.

Kompetanse deling og organisasjons utvikling

MATSVINN

Forankring og samsyn er viktig når vi skal implementere våre bærekraftløfter blant alle ansatte på Drytech. Formålet er at vi sammen kan sette gode mål og måleparameter som gir mening.

Hvert team på Drytech har sin unike kompetanse på hvordan våre merkevare REAL blir tilberedt, frysetørket og pakket. Sammen har vi analysert og tegnet opp hvert team sin verdikjede, bare slik kan vi sammen jobbe med omstilling og endring i våre prosesser.

Workshop med fokus på matsvinn

Hvor oppstår det matsvinn i deres prosess og hvorfor. Hvert team har så valgt topp prioritert liste med tiltak som skal hindre matsvinn knyttet til prosesser i deres verdikjede. Ledelse og administrasjon sørger for midler, support og fag ressurser slik at tiltak blir godt gjennom diskutert forbedring sett mot matsvinn er i sving. Dette er en metodikk vi vil ta med oss i videre i vårt bærekrafts arbeid.