Handlekurven er tom.

Med fokus på effektiv energiforbruk

ENERGI

I dag produserer vi dobbelt så mange poser med samme energiforbruk som for 7 år siden.

Endring og utvikling på vår egen utviklede tørke teknologi.

Som Miljøfyrtårnbedrift har vi over tid målt og rapportert vårt energiforbruk. Et av våre mest sentrale måleparameter er antall poser vi klarer å produsere pr år. Kjernevirksomheten vår er likevel koking og frysetørring av måltider. Gjennom mange år har vi rettet søkelyset mot optimalisering og effektivisering av energiforbruket. 30 år med erfaring og innovasjon på vår frysetørketeknologi, i tett samarbeid med våre underleverandører har bidratt til kutt i energiforbruk pr pose.

Vi har også gjennomført flere gode tiltak i prosessene rundt koking og nedkjøling av våre gryter og supper. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å redusere energiforbruk knyttet til våre bygningsmasser. I dag benytter vi for eksempel overskuddsenergi fra vårt prosessanlegg til å varme opp produksjons- og administrasjonslokalene våre.