Handlekurven er tom.

Prosjekt: Resirkulerbar pose med ekstraordinær holdbarhet.

Materialbruk og gjenvinning

I samsvar med bærekraftsmålene våre ønsker vi å erstatte vår nåværende emballasjeløsning med en ny resirkulerbar pose.

Resirkulerbar pose med ekstraordinær holdbarhet

Vi er takknemlige til Norges forskningsråd for å støtte dette initiativet med et tilskudd på 9,8 millioner kroner, som signaliserer viktigheten av å finne resirkulerbare emballasjeløsninger.

Dette er en krevende utfordring og for å lykkes med denne innovasjonen har partnere fra verdikjeden blitt enige om å samarbeide for å få en resirkulerbar emballasjeløsning tilpasset en sirkulær verdikjede. Vår nåværende løsning er en laminert stående veske som ikke er mekanisk resirkulerbar.

I lys av vår forpliktelse til våre bærekraftsmål, anerkjenner vi at det haster med å ta i bruk ny resirkulerbar emballasje for å oppfylle våre miljømål. Det gir faktisk en betydelig utfordring ettersom funksjonaliteten til vår nåværende emballasje inneholder visse spesifikasjoner som resirkulerbare materialer, i sin nåværende tilstand, sliter med å oppfylle. Likevel gleder vi oss til å ta fatt på denne reisen. I tett samarbeid med forskere fra Norner Research som spesialiserer seg på emballasje sammen med hele verdikjeden, er vi forberedt på å møte denne oppgaven direkte. Når vi går videre, er vi åpne for muligheten for at oppnåelse av resirkuleringsmålene våre kan kreve en revurdering og potensielt kompromiss i visse aspekter av emballasjens funksjonalitet. Uansett hvor vanskelige disse beslutningene er, forstår vi viktigheten av dem, og vi er klare til å vurdere dem seriøst i vår jakt på mer miljøvennlige løsninger.

I tillegg består prosjektkonsortiet av MPack (emballasjeleverandør), Skala Maskon (maskinprodusent), Ragn-Sells (avfallshåndtering), Forsvarsbygg (sluttbruker), som til sammen representerer hele verdikjeden.