Handlekurven er tom.

Innovasjon gjennom generasjoner

Bærekraft er en naturlig driver for innovasjon og motiverer oss til omstilling som gir klima- og miljøvennlig konkurransekraft

SAMFUNN OG MENNESKE

Våre fullverdige måltider skal gi folk energirik næring. Derfor lager vi varierte og smakfulle retter, tilpasset aktivitet utendørs og ute i felt. Vi ønsker å være en bidragsyter til god folkehelse ved å inspirere folk til å komme seg ut på tur.

Bærekraftsutvikling - oss ilag

Drytech er en ansvarlig matprodusent og skal være en pådriver for bærekraftig verdiskapning.

Organisasjonutvikling er et prioritert område for oss. Derfor er kompetanseheving og utvikling av alle medarbeidere i virksomheten viktig for å møte omstilling og endring. Vi ønsker å sikre en meningsfull arbeidshverdag, og et langt og godt arbeidsliv på Drytech.

Vi stiller krav til etiske retningslinjer hos våre leverandører. Disse skal følge nasjonal og internasjonal lovgivning på produksjonssted, samt relevante FN og ILO konvensjoner. Leverandørene skal ha miljøsertifisering, eller vise til et pågående arbeid med sertifisering.

BÆREKRAFT DRIVER FOR INNOVASJON

Drytech skal jobbe for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Målrettede investeringer frem mot 2027

Grønne investeringer skal bidra til at vi når våre valgte bærekraftsmål. Investeringene er blant våre konkrete tiltak for å nå våre målsetninger innenfor valgte fokusområder. Vi skal blant annet redusere vårt eget CO2-utslipp med 55 % innen 2030.

Fokusområder klima og miljø

  • Fra matsvinn til matvinn
  • Smarte material valg (sirkulære løsninger)
  • Redusere energiforbruket
  • Effektivisere transport behovet
  • Samme fokus sammen med vår leverandørkjede

Det blir satt av mellom 5-10% av årlig omsetning der midler målrettet skal til prosjekter og tiltak knyttet til vårt bærekraftarbeid.

 

Modellen viser hvordan vi ser sammen hengen mellom de tre likeverdige bærekrafts elementene.

INNOVASJON GJENNOM GENERASJONER

Bærekraft er hverdagskost for oss. Det ligger i vår natur. Det handler om at vi som bedrift kan gjøre mer med mindre av samfunnets ressurser og råvarer.

Den gode idéen

Allerede på 70-tallet var Drytech-gründer Rolf Hansen en pionér med sitt bærekraftige perspektiv som en sentral del i sin tenkning. Rolf så et betydelig potensial i de dyrebare råvarene og det lokale biomaterialet som gikk til spille i fiskerinæringen han hadde vært en del av. I tillegg fokuserte han med innovasjon i blikket på å kunne realisere og gjenbruke verdifull overskuddsvarme og energi fra produksjonsprosessene. Med bakgrunn i denne innsikten, og ikke minst som spesialist på nyskapende tørketeknologi, utviklet Rolf sin forretningsidé – den unike frysetørkemetoden vi fortsatt baserer produksjonen på.

Slik skaper vi framtiden sammen

Ideologien og arven tar vi stolt med oss inn i det grønne skiftet. Vi tar vår del av ansvaret, og tenker globalt mens vi først og fremst agerer lokalt — på vår hjemmebane. Det er der vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell. Vår nybygde fabrikk er rigget for framtiden med en moderne, effektiv og energivennlig drift.

FNs bærekraftsmål har stor innvirkning på norsk politikk og næringsliv, og påvirker naturligvis også våre strategiske veivalg. Det samme gjør flere andre nasjonale og internasjonale initiativer. Vi synes det er spennende med ny kunnskap og kompetanse, og ikke mist deling av denne. Hele vår organisasjon jobber nå sammen med krevende omstillingsprosesser og innovasjon. Formålet er å redusere vårt klimaavtrykk, samtidig som vi ønsker å skape en enda bedre arbeidshverdag for oss som jobber her.