fbpx

Handlekurven er tom.

Vi må gjøre mer med mindre av
samfunnets ressurser for å bli en
mer bærekraftig matprodusent

FNs Bærekraftsmål 12

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Utvalgte delmål

Delmålene som er relevante for vår virksomhet er 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 og 12.8.

Les mer om delmålene her

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Redusere mengden avfall

Vi skal kartlegge og systematisere vårt avfall med mål om å benytte resirkulerbare materialer i vår virksomhet.  Det er mange interessante aspekter å stille spørsmål ved; kan vi for eksempel leie, ikke eie? Er det mulig å kutte vesentlig materialforbruk ved å endre metode, reparere utstyr eller optimalisere prosesser. Sist men ikke minst må vi lære mer om hvordan vi kan  bruke resirkulerbar plast i vår egen prosess og produksjon

Fra matsvinn til matvinn

Matsvinn er en stor og gjennomgående utfordring i vår bransje. Problemene er like påtakelige nasjonalt som internasjonalt.  Vi har gjennom flere år gjennomført tiltak for å redusere vårt matsvinn. Vi har valgt å kalle tiltakene “matvinn”. Målsetningene for oss med matvinn er å ikke kaste bra mat, men heller finne løsninger for å donere bort det som ikke blir salgsvare.

Optimalisering i verdikjeden

Ved bruk av ny teknologi vil vi kunne tallfeste, rapportere og måle utviklingen i svinn og sløsing av mat og materialer i våre arbeidsprosesser. Denne innsikten gir økt kunnskap og lar oss utvikle og implementere flere og bedre målrettede tiltak i vårt bærekraftsarbeid.

HARDE FAKTA

Vår ambisiøse visjon er null svinn! Vi skal sammen med vår leverandørkjede strebe etter å bruke gjennvinnbart og resirkulerbart materiale i alle ledd av produksjonen.

FNS BÆREKRAFTSMÅL ER VÅRE LEDESTJERNER