Handlekurven er tom.

Den sårbare
arktiske kystlinjen er
vår hjemmebane.

FNs Bærekraftsmål 14

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Utvalgte delmål

Delmålene som er relevante for vår virksomhet er 14.1, 14.2, 14.4, 14.6 og 14.8.

Les mer om delmålene her

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Kilde til sunne og gode råvarer

Drytech produserer flere måltider med råvarer fra havet. Havbruk er en av våre viktigste ressurser og i denne næringen finner vi viktige og langsiktige partnere. Derfor er det også svært viktig at vi som næringsmiddelbedrift engasjerer oss for bærekraftig fangst og oppdrett.

Redusere forsuringen av havet

Vi skal kartlegge og sette i gang tiltak som reduserer klimagassutslippene våre. Reduksjonen av våre utslipp gjør at vi også bidrar til å redusere forsuring av havet.

Renere kystlinje

Vi arbeider kontinuerlig med håndtering og forbruk av kjemikalier og plast i hele organisasjonen. Vi skal være en bidragsyter som støtter tydelig og aktivt opp om aktiviteter som bidrar til en renere kystlinje og sunnere hav.

HARDE FAKTA

Vi har lang fartstid med å videreutvikle råvarer fra havet, tilpasset vår produksjonsprosess. Vår siste lansering var Bacalao med klippfisk, levert av en lokal fiskeforedler. Dette er et godt eksempel på at vi støtter lokale fiskere i den nordnorske kystfiskeflåten.

FNS BÆREKRAFTSMÅL ER VÅRE LEDESTJERNER