fbpx

Handlekurven er tom.

Vi må samarbeide for
å nå våre mål

FNs Bærekraftsmål 17

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Utvalgte delmål

Delmålene som er relevante for vår virksomhet er 17.6, 17.16 og 17.17.

Les mer om delmålene her

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Bærekraftig business i Arktis

Drytech er også et aktivt medlem og bidragsyter i løsningsplattformen Bærekraftig business I Arktis – UN Global Compact Norway. Dette nettverket er en viktig tverrfaglig arena for bærekraftig utvikling som skapes i og for næringslivet her i Nord.

Internasjonalt samarbeid

Drytech samarbeider i dag med erfarne internasjonale leverandører av emballasje for å utvikle resirkulerbare løsninger. Vi skal sammen skape innovative og gode løsninger i resirkulerbare materialer som vi kan ha med oss inn i framtiden.

På tvers av næringer

Vi skal fremme og bidra til samarbeid med våre leverandører, andre virksomheter, forskning- og utdanningsmiljøer som fokuserer på å utvikle fremtidens løsninger for bærekraftig matproduksjon.

HARDE FAKTA

Kartleggingen i vår egen verdikjede er med på å endre vårt fokus. Samarbeid blir viktigere og viktigere for oss framover. Det gjør det lettere å imøtekomme nye krav fra våre partnere, og leve opp til reguleringer fra nasjonale og internasjonale myndigheter knyttet opp mot bærekraftig matproduksjon.

FNS BÆREKRAFTSMÅL ER VÅRE LEDESTJERNER