Handlekurven er tom.

Vi skal bidra til å sikre ansvarlig
produksjon av matråvarer og
fremme bærekraftig jordbruk

FNs Bærekraftsmål 2

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Utvalgte delmål

Delmålene som er relevante for vår virksomhet er 2.1, 2.4 og 2.5.

Les mer om delmålene her

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Norske råvarer

Kortreist mat for oss betyr bruk av gode norske råvarer så langt det lar seg gjøre. Vi skal både sikre og bidra til at de råvarene vi bruker i våre måltider kommer fra bærekraftig matproduksjon.

Bærekraftig kjøttforbruk

Vi skal ha et bærekraftig kjøttforbruk i produksjonen av våre produkter. Vi får kylling, storfe og lam fra norske bønder som setter dyrevelferd i høysetet. En forutsetning for oss er å benytte råvarer som gir et lavest mulig klimaavtrykk.

Variasjon og bredde på ingredienser

Plantebaserte ingredienser blir bare mer og mer populært. Vi følger naturligvis markedsutviklingen hvor andelen med plantebaserte retter og ingredienser øker. Dette er igjen med på å styrke og beskytte det biologiske mangfoldet.

HARDE FAKTA

Vi har redusert andelen rødt kjøtt i produktporteføljen. Samtidig øker fokuset på proteinrike og plantebaserte ingredienser, og vi satser bevisst på å øke andelen måltider med kvalitetsfisk fra nordnorske leverandører.

FNS BÆREKRAFTSMÅL ER VÅRE LEDESTJERNER