Handlekurven er tom.

Vi skal utvikle måltider som
inspirerer til å få flere
ut på tur

FNs Bærekraftsmål 3

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Utvalgte delmål

Delmålene som er relevante for vår virksomhet er 3.4, 3.5 og 3.9.

Les mer om delmålene her

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Enkelt å spise god mat ute

Drytech produserer langtidsholdbare, smakfulle måltider. Vi gjør det rett og slett enkelt å både tilberede og spise god mat når du er ute på tur. Merkevaren REAL skal inspirere til å få flere ut på tur i skog og mark, noe som igjen vil bidra positivt på den generelle folkehelsen.

En meningsfull arbeidshverdag

Menneskene på Drytech skal ha en meningsfull og trygg arbeidshverdag. Med støtte av ny teknologi og digitale løsninger skal alle medarbeiderne gis mulighet til kreativitet og utvikling i sin rolle og funksjon. HMS står sentralt i våre kartlegginger, både når det gjelder arbeidsmiljø, belastning og samspill mellom menneske og maskin.

En god arbeidsplass

Drytech skal jobbe kontinuerlig med å være en helsefremmende bedrift. Vi skal sikre og bidra til å skape, og utvikle trygge og gode arbeidsplasser her i Tromsø. Våre ansatte skal kunne stå i sin rolle gjennom et langt og innholdsrikt arbeidsliv hos oss. ​

HARDE FAKTA

Vi legger ut på en læringsreise sammen, med fokus på omstilling og endring for å sikre en bærekraftig matproduksjon. Vi skal skape gode, langsiktige og trygge arbeidsplasser i Tromsø og jobbe kontinuerlig med å være en helsefremmende bedrift. Vi skal drive organisasjonsutvikling — med fokus på mennesket.

FNS BÆREKRAFTSMÅL ER VÅRE LEDESTJERNER