Handlekurven er tom.

Ja til bærekraftig vekst,
teknologisk fremgang og
gode arbeidsvilkår

FNs Bærekraftsmål 8

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Utvalgte delmål

Delmålene som er relevante for vår virksomhet er 8.4, 8.5 og 8.9.

Les mer om delmålene her

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Leverandørkjeden

Videreutvikle innkjøpsveileder vedrørende etikk og miljø i vår leverandørkjede.

Benytte gode verktøy og følge metodikk som videreutvikler og ivaretar leverandør- og produktrevisjon.

Dette hjelper oss med å ta bedre valg og finne forbedringsprosjekter sammen med leverandørene våre. 

Leverandøroppfølging

Vi gjennomfører årlig en aktsomhetsvurdering av alle leverandørene på mattrygghet, etikk og miljø.

Våre innkjøpere har oversikt over høyrisikoleverandører i egen portefølje, og skal sette mål om å redusere risiko.

Høyrisikoleverandører blir fulgt opp av våre innkjøpere og produktutviklere. Vi opplever det verdifullt å ha sikret gode relasjoner med våre leverandører gjennom fysiske møter gjennom flere år.

Målsetninger frem mot 2027

Vår ambisjon frem mot 2027 er at vi gjennom aktivt og godt lagspill med våre leverandører, skal bidra til et mer bærekraftig landbruk og fiske, anstendige arbeidsforhold og god dyrevelferd i hele vår leverandørkjede.

Alle våre viktigste leverandører er kontrollert og fulgt opp i tråd med våre krav til etikk og miljø.

80 % av våre innkjøp skal gjøres fra miljøsertifiserte leverandører. Drytech har et system for risikokartlegging og oppfølging av alle våre leverandører.

HARDE FAKTA

Vi jobber med å kartlegge opprinnelsesland på alle råvarer og emballasje vi kjøper inn. Det gjør at vi kan beregne risiko for brudd på våre etiske retningslinjer, risiko for menneskerettighetsbrudd og farlig utslipp.

FNS BÆREKRAFTSMÅL ER VÅRE LEDESTJERNER