Handlekurven er tom.

Naturen er livsgrunnlaget
for vår virksomhet,
derfor må vi handle nå

FNs Bærekraftsmål 13

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Utvalgte delmål

Delmålene som er relevante for vår virksomhet er 13.1, 13.2 og 13.3.

Les mer om delmålene her

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Måling og rapportering

Vi skal måle og rapportere på fem store fokusområder for å redusere egne utslipp.
Matsvinn er ett av de. Materialforbruk et annet. Hvordan gå fra søppel til sirkulært
materiale? I tillegg ser vi på energiforbruk i bygg og arbeidsprosess, og hvordan vi kan
redusere transportbehovet. Det siste punktet handler om å gjøre ansvarlig innkjøp og sikre en god og bærekraftig leverandørkjede.

Fornybar energi

Vi skal forsatt satse på fornybar energi. Vår nye fabrikk bruker energi fra vannkraft og har en teknologi for egen varme-gjennvinning som totalt sett reduserer vårt energiforbruk betydelig.

Framtidens transport

Som eksportbedrift i Tromsø får varene våre ofte lang reisevei. Vi skal strebe etter å redusere transportbehovet for både råvarer og ferdig produkter, stille krav til transportleverandører, og bruke fossilfri transport så langt det lar seg gjøre.

FNS BÆREKRAFTSMÅL ER VÅRE LEDESTJERNER